נחשול

בשלומית פועלות 7 קבוצות נחשול ברחבי הארץ. התכנית משלבת צעירים וצעירות בסיכון בשירות הלאומי-אזרחי ומטרתה לאפשר לצעירים אלה, הנמצאים בהדרה חברתית להשתלב בהצלחה בקהילה ובחברה הישראלית.
הצעירים עוברים פעילויות ליווי והכשרה נוספות המועברות על ידי מדריך מקצועי מטעם עמותת על”ם ובליווי אישי צמוד של רכזת מעמותת שלומית.

לפרטים נוספים:

דבורה היוז

נתיבות + נחשול שדרות
[email protected]
050-8884452

דבורה

רונית רז

נחשול טירת הכרמל
[email protected]
050-8440520

3589

שלי לרנר

נחשול מרכז
[email protected]
050-8884458

דניאלה פילדס

תל אביב יפו + נחשול טראנס

[email protected]
050-8882531

6 מרכז דניאלה פילדס

עינת אהרון

עפולה+איגי
[email protected]
050-7986393

5 עמקים עינת אהרון