הכנה לשירות לאומי

שאלה: כיצד ניתן לקבל מידע מפורט לגבי השירות?

תשובה: הרכזת של כל איזור תשמח להגיע לבית הספר ולשוחח עם קבוצת בני הנוער אשר מתעניינת בנושא, או עם כל אחד מצוות בית הספר שיוכל להעביר את המידע .
כמו כן , ניתן לפנות למשרד העמותה ברמת גן לקבלת יעוץ בטלפון, ולהתעדכן באתר האינטרנט שלנו.
בנוסף מדי שנה נערכים מספר ימים פתוחים במהלכם נערכת הרשמה והיכרות עם העמותה ותפקידיה.

שאלה: האם עדיף לעשות שירות בתוך הקהילה או מחוץ לקהילה

תשובה: התנדבות בתוך הקהילה- מדובר על התנדבות בתקנים שנמצאים בכפר, הליווי של המתנדב/ת במהלך השנה הינו עם רכז/ת מהאגף הערבי והדרוזי של עמותת שלומית, וההכשרות יהיו עם כל מי שמשרת באותו איזור.

.התנדבות מחוץ לקהילה- מדובר על התנדבות במקומות המרוחקים יותר מהכפר, והמתנדב/ת יקבל ליווי של רכז/ת שלומית.

ההחלטה מתקבלת ביחד עם הרכז/ת בראיון האישי.

תנאי סף לקבלה לשירות לאומי

שאלה: למי מיועד השירות הלאומי?

תשובה:
לכל הצעירים והצעירות (עד גיל 24) בעלי תעודת פטור מצה”ל.
תנאי ראשון לקבלה לשירות לאומי הוא פטור מצה”ל.
בנים ובנות אשר הצבא אינו מגייס מסיבה רפואית או כל סיבה אחרת.
כמובן, יש לקחת בחשבון כי מסגרת השירות הלאומי מחייבת בדרישות שונות, כגון: 40 שעות שירות בשבוע, לפחות 12 חודשי שירות. לצערנו איננו יכולים לקלוט כל אחד, הן בשל מגבלות המועמד שאינן מאפשרות השתלבות בשירות, והן בשל חוסר תקנים או העדר מקום שירות מתאים לכישורי המועמד/ת. חשוב מאוד לצייד את הפונה בחוות דעת מקצועית מבית הספר ו/או מגורמי אבחון וטיפול נוספים, על מנת להקל על תהליך המיון.

שאלה: האם כל בעלי הפטור עד גיל 24 יתקבלו לשירות?

תשובה:
לא. לא נוכל להבטיח קבלה של כל אחד משתי סיבות עיקריות:
1. יתכן כי אין מקום שירות אשר יתאים לכישורי/מגבלות המועמד/ת עפ”י שיקול הדעת של הרכזת המראיינת ומקום השירות.
2. מספר מקומות השירות והתקנים מוגבל.

יחד עם זאת אנו עושים מאמצים רבים בכדי לאפשר לשבץ את מירב המועמדים הפונים אלינו לשירות.

שאלה: האם כל אחד יכול להתנדב לשירות לאומי?

תשובה:
כן .כל מי שבעל/ת תעודת פטור מצה”ל ורק מי שטרם מלאו לו 24.

שאלה: מה הקריטריונים כדי להתקבל לשירות לאומי?

תשובה:
שירות לאומי קריטריונים-
1. פטור מצה“ל/ דחיית שירות:
זכאים להתנדב לשירות ”יוצאי-צבא“ (כלומר מועמדים לשירות צבאי) שקיבלו פטור מחובת שירות ביטחון לפי חוק שירות ביטחון (נוסח משולב) ה’תשמ”ו ( 1986 ), וכן מי שלא נקרא לשירות סדיר לפי החוק האמור (בתוכם גם בני ובנות המגזר הערבי).

2 . גיל השירות
רשאית להתנדב לשירות מי שגילה עד 24 שנים – כלומר, התחילה את השירות לא יאוחר מהיום בו מלאו לה 23 שנים (אם ההתנדבות היא לשנה אחת), או התחילה את השירות לא יאוחר מהיום בו מלאו לה 22 שנים (אם ההתנדבות היא לשנתיים), והיא אזרחית או תושבת קבועה של מדינת ישראל.

חובות המתנדב/ת בשירות הלאומי

שאלה: לאיזו תקופת שירות מתחייב מתנדב בשירות לאומי?

תשובה:
התנדבות לשירות לאומי היא לפחות ל-12 חודשים מלאים וזאת בהתאם להגדרת מתנדב בשירות לאומי עפ”י תקנות הביטוח הלאומי וחוק קליטת חיילים משוחררים.
מתנדב המשרת 24 חודשים יהיה זכאי לזכויות נוספות מהמוסד לביטוח לאומי לעניין “עבודה נדרשת” ו”דמי אבטלה”.
תקופת השירות של המתנדב אינה עולה על 24 חודשים.

שאלה: האם ניתן לשרת פחות מ-40 שעות שבועיות אם המפעיל מאפשר זאת?

תשובה:
לא. השירות הלאומי כפוף לחוקים ותקנות של משרד הרווחה ומשרד הבטחון. לפיכך כל מתנדב מחוייב לשרת לפחות 40 שעות בשבוע, במשך 12 חודשים לפחות כדי לקבל זכויות של שנת שירות אחת. לכן גם אם מקום השירות מאפשר פחות מ-40 שעות שבועיות, על המתנדב להשלים את הפרש השעות, בתאום ובהנחיית הרכזת.

שאלה: האם חובה להגיע ליום השתלמות?

תשובה:
כן, מטרות ימי ההשתלמות:
.1העשרת בני השירות בידע ומתן כלים להתמודדות עם השירות.
2. מפגש עם בני שירות נוספים אשר נמצאים בהתמודדויות דומות, ולפיכך ניתן לחלוק חוויות משותפות.
3. לפגוש חברים חדשים ולראות הלכה למעשה שהנכם חלק מארגון גדול.

שירות לאומי זכויות והטבות

שאלה: מה מס' ימי החופשה להם זכאי מתנדב במהלך שנת שירות?

תשובה: במסגרת הזכויות וההטבות למתנדבי השירות הלאומי
מתנדב אשר משרת 5 ימים בשבוע זכאי ל- 22 ימי חופשה.
מתנדב אשר משרת 6 ימים בשבוע זכאי ל- 26 ימי חופשה.

שאלה: לאיזה הטבות זכאי מתנדב שהשלים לפחות 12 חודש שירות?

תשובה: מתנדב בשירות לאומי ששירת לפחות 12 חודשים זכאי ל: מענק שחרור, פקדון אישי ואפשרות להסתייע בקרן לסיוע נוסף. כמו כן המתנדב זכאי לנקודות זיכוי במס הכנסה (למשך שנתיים) בהתאם לתקופה בה שירת.
מתנדב שהשלים 24 חודשים זכאי בנוסף גם למענק עבודה מועדפת, ולדמי אבטלה בהתאם לכפוף בחוק.
סכום המענק יועבר ישירות לזכות חשבונו בבנק של התנדב תוך 60 ימים ממועד סיום שירותו הלאומי.

עוד פרטים ומידע בנושא שירות לאומי זכויות והטבות תוכלו למצוא בלינק הבא: http://www.hachvana.mod.gov.il/hacvana/maanak/Pages/maanakvepikadon.aspx

שאלה: האם יש חופשים בשירות לאומי?

תשובה: כן. לכל מתנדב בשירות לאומי מגיע חופשים. הדבר חייב להיעשות כמובן בתיאום עם מקום השירות והרכזת האחראית עליו.
מתנדב המשרת במסלול של חמישה ימים בשבוע, זכאי ל ל – 22 ימי חופשה.
מתנדב המשרת במסלול של שישה ימים בשבוע, זכאי ל ל – 26 ימי חופשה.
אין אפשרות לצבירת ימי חופשה משנה לשנה, לכן חשוב מאוד לתכנן מראש כיצד לנצל את ימי החופשה באופן מקסימלי בלי שמקום השירות יפגע.

דמי כיס וביטוחים בשירות לאומי

שאלה: מדוע מקפידים כל כך על מילוי הדו"ח החודשי (OK2GO)

תשובה: עמותת שלומית (כמו יתר העמותות של שירות לאומי) כפופה לפיקוח משרד העבודה ומשרד הבטחון, והדוחות עוברים בדיקה אצלם. בת או בן שחסרים להם דוחות אינם יכולים להוכיח שהם אכן עושים שירות לאומי. הזכויות ממשרד הבטחון ניתנות רק למי שביצע והשלים את כל מכסת הימים והשעות עפ”י הנדרש. בכל מקום שירות צריכים להמצא דוחות
חודשיים עדכניים לאורך כל השנה, בנוסף למשלוח הדוחות לרכזת בסיום כל חודש. הדו”ח מהווה גם כלי מעקב חשוב

עבור בת/בן השירות והרכזת לגבי הנוכחות במהלך השירות. דוחות אלה נשמרים שלוש שנים (עפ”י הנחיות משרד הבטחון).

שאלה: באיזה תאריך מקבלים את דמי הכיס?

תשובה: דמי הכיס מועברים ע”י העמותה לחשבון הבנק של המתנדב/ת ב-10 בכל חודש

שאלה: מה זה תב"ן?

תשובה: כל תקופת היעדרות מעבר למכסת הימים המאושרים תחשב כתקופה בלתי נמנית ועל המתנדב להשלימה

שאלה: מה קורה כאשר מתנדב נעדר בגין מחלה?

תשובה: מתנדב הנעדר מהשירות בגין מחלה עפ”י אישור רפואי, חייב לדווח למקום השירות ולרכזת האחראית עליו על היעדרותו. היעדרות מעל 30 ימי מחלה קלנדרים בשנת שירות, טעונה אישור של הוועדה הרפואית מטעם משרד הרווחה.
בקשות יוגשו ע”י העמותה דרכה המתנדב משרת, בצירוף האישורים הרפואיים

לימודים ושירות לאומי

שאלה: האם מתנדב זכאי לחופשה לצורך בחינה?

תשובה:
מתנדב זכאי ל-3 ימי חופשה (כולל יום הבחינה) בשנה לצורך בחינה פסיכומטרית או בחינת בגרות בתיאום עם מקום השירות ובאישור הרכזת.