על מנת להמשיך ולפתח את הפעילות החשובה שלנו, נשמח לעזרתך:

תרומה כספית, תרומה בעין (שווה ערך), מלגות לבני שירות נזקקים או לכל מטרה אחרת לטובת המפעל של השירות הלאומי-אזרתי.

עמותת שלומית היא עמותה מפוקחת ע”י הרשויות הרגולטוריות של מדינת ישראל והינה בעלת אישור על ניהול תקין ומוכרת כמוסד ציבורי שלא למטרות רווח עפ”י סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

לתרומה לחץ כאן