-מגוון מקומות שירות לאומי פנויים בדרום ובירושלים

בתחומי חינוך מגוונים, תחום הבריאות-בתי חולים בתפקידי סיעוד ומזכירות רפואית והדרת ועוד

יש ללחוץ על הלשונית לאיזור המתאים

וליצור קשר עם הרכזת

בהצלחה!

רכזת: ליאת סויסה טלפון:050-8884453

מקומות פנויים כרגע-
מיקוםמקום השירותדיורתפקיד
אשדודמאוחדת בית מרקחתללא דיורסיוע לרוקחת
אשדודמכבי פארםללא דיורסיוע לרוקחת
אשדודקופ"ח כללית/לאומית/מכבי/מאוחדתללא דיורמזכירות רפואית/ סיוע לאחות אחראית

רכזת: שירה אהרון  טלפון: 050-8884479

מקומות פנויים כרגע-
מיקוםמקום השירותדיורתפקיד
באר שבעאלו"ט -כפר האירוסיםכולל דיורמרכז תעסוקתי שיקומי לבוגרים אוטיסטים במגוון תפקידים
באר שבעבית חולים סורוקהכולל דיורתפקיד מנהלי/ סייעני רפואה (חובה קורס בתחילת שנה).
באר שבעכפר רפאלכולל דיורכפר לבוגרים בעלי צרכים מיוחדים. משתלבים בבתי המלאכה השונים ובפעילות התרבותית.
באר שבערווחה ב"שללא דיורהתפקיד כולל עזרה לעו"ס ולאוכלוסיה נזקקת בכל תחום (קשישים, התמכרויות, אלימות, ילדים).

רכזת: רעות בן סימון   טלפון:050-8289305

מקומות פנויים כרגע-
מיקוםמקום השירותדיורתפקיד
באר שבעוהדרתכולל דיורעזרה לקשיש במרכז היום, בבית הקשיש ומתן תמיכה נפשית וחברתית
באר שבעסורוקה סיעודכולל דיורסיוע לאחיות ולצוות הרופאים במחלקות השונות
באר שבעקופת חולים כלליתללא דיורמזכירות רפואית/ סיעוד/ סיוע רופא
דימונהקופת חולים כלליתמזכירות רפואית/ סיעוד/ סיוע רופא

רכזת: דבורה היוז  טלפון: 050-8884452

מקומות פנויים כרגע-
מיקוםמקום השירותדיורתפקיד
נתיבותמכבי שרותי בריאותללא דיורמשרדי ודוגמת
קרית גתכלליתללא דיורמשרדי \סיעוד
שדרותכלליתללא דיורמשרדי \סיעוד
שדרותמכבי שרותי בריאותללא דיורסיעוד

רכזת: יערה פלדינגר  טלפון: 050-8881427

מקומות פנויים כרגע-
מיקוםמקום השירותדיורתפקיד
אשקלוןבית חולים ברזיליללא דיורמזכירות רפואית/ סיוע לאחיות במחלקות.
אשקלוןוהדרת פני זקןללא דיורסיוע חברתי לקשישים
אשקלוןקופת חולים כלליתללא דיורמזכירות רפואית/ סיוע לרופאים
אשקלוןקופת חולים מאוחדתללא דיורמזכירות רפואית/ סיוע לרופאים
אשקלוןקופת חולים מכביללא דיורמזכירות רפואית/ סיוע לרופאים

רכזת: מאיה איתן  טלפון: 050-8884473

מקומות פנויים כרגע-
מיקוםמקום השירותדיורתפקיד
ירושליםהדסה עין כרםכולל דיורסיוע לצוות הרפואי והסיעודי במחלקות השונות/ מזכירות רפואית.
ירושליםמשטרת ישראלללא דיורעבודה משרדית ביחידות השונות
ירושליםרלב"דכולל דיורבני השירות עובדים בשיתוף פעולה עם המשטרה ועוסקים בהזנת תכנים, גרפיקה ועריכת סרטים.
ירושליםמשרד הפניםללא דיורסיוע במחלקות השונות: מענה טלפוני, עבודה בסביבה ממוחשבת.

רכזת: אלונה רוטם  טלפון: 050-8884817

מקומות פנויים כרגע-
מיקוםמקום השירותדיורתפקיד
ירושליםבית ספר הגימנסיהכולל דיורתגבור לימודי וחברתי
ירושליםעמותת הזנקכולל דיורהמתנדבים משתלבים בצוות ההוראה בבתי הספר ומבצעים הדרכות לתלמידים בתחום הטכנולוגיה.