מתנדבת יקרה,

במסמך הבא מספר דגשים חשובים לקראת כניסתך לדירת שירות.

יש לקרוא את המסמך בעיון, ורצוי לשתף את ההורים במידע, ובסופו לחתום דיגיטלית בטופס.

.חתימתך מהווה אישור שקראת את המסמך ומשלימה את תהליך שיבוצך בדירת שירות של שיל”ת

מאשרת קריאת והבנת הנהלים