פארק כפר סבא

פארק כפר סבא

ישוב: כפר סבא
תחום: מינהל
תת תחום:

התפקיד הוא משרדי במנהלת הפארק האחראית על נושא הפנאי של כלל העיר כגוף מארח.
עזרה למנהלת מטה זה”ב של העירייה, למנהל מחלקת אירועיים של העירייה, ומנהל תחום קליטת עליה בעיר.
התפקיד משרדי ומרובה ממשקים בכל הנושאים הללו ועוד.

לא כולל דיור