המכון לאסטרטגיה ציונית

המכון לאסטרטגיה ציונית

ישוב: ירושלים
תחום: מינהל
תת תחום:

המכון לאסטרטגיה ציונית הינו מכון מחקר ישראלי עצמאי אשר נוסד על מנת להבטיח את המשך היותה של ישראל מדינה יהודית בת קיימא, שמשטרה הוא דמוקרטי, היום ובעתיד.
תפקיד בן/בת השירות: עזרה במחקר, ליווי צוותים, תיאום מול גורמי חוץ, מעקב ביצוע והכנת חומרים.

כולל דיור