מתנדב/ת יקרה,

ברוכ/ה הבא/ה לעמותת שלומית!

בדרכך להפוך לבן/ת שירות מן המניין, יש לעבור על השלבים הבאים.

בהצלחה!

1 פרטים אישיים
2 תקנון שירות
3 דגשים למניעת הטרדה מינית
4 דגשים לדירה
5 תקנון דיור
6 הסכם
  • שלב 1: פרטים אישיים