מתנדבת יקרה,

ברוכה הבאה למסלול שיל”ת בעמותת שלומית!

בדרכך להפוך לבת שירות מן המניין, יש לעבור על השלבים הבאים.

בהצלחה!

1 פרטים אישיים
2 תקנון שירות
3 דגשים למניעת הטרדה מינית
4 דגשים לדירה
5 תקנון דיור
6 הסכם
  • שלב 1: פרטים אישיים