מרכז לימודי שדה - נגב מערבי

המרכז ללימודי שדה הינו זרוע חברתית - חינוכית של החברה להגנת הטבע ביישובי הפריפריה. פעילותו החברתית- סביבתית מתקיימת בקרב הקהילה בה הם יושבים בשיתוף עם הרשות המקומית במקום. מתוקף חזונו המל"ש פועל למען צמצום פערים בחברה הישראלית.
צוות המל"ש כולל מנהל, רכז הדרכה (בחלק מהיחידות) ומדריכים צעירים. צוותי ההדרכה הצעירים מורכבים ממגוון רחב של השתייכויות ומסגרות התנדבות ושירות: שנת שירות, שירות לאומי, חיילות ממסלול תרבות תורנית ומדריכים בשלבים השונים של מסלול הנח"ל.


מטרות המל"ש:

* לפעול להעמקת ההיכרות ולהרחבת הידע של ילדים בני הנוער והתושבים בסביבתם הקרובה על היבטיה השונים ועם המורשת האנושית שבה.
* לחנך לידיעת הארץ ולהקנות ערכים של אהבת הארץ .
* לפעול למען הגברת תחושת השייכות, וחיזוק זיקת הילדים ובני הנוער לישוב ולסביבתו.
* לקדם תהליכים חינוכיים משולבים ככלי להעצמת הילדים ובני הנוער בישוב.
* לתרום להעמקת המודעות והמעורבות הציבורית בנושאים חברתיים סביבתיים.
* לסייע ולקדם פעילות למען צדק חברתי וסביבתי במקומות הפעילות.
* לסייע בפיתוח ובבניית מנהיגות מקומית צעירה ובוגרת שתפעל ותשפיע בנושאים של חברה וסביבה.

לצפייה בעלון לחץ/י כאן