מועצה אזורית באר טוביה – גני ילדים

מועצה אזורית באר טוביה - גני ילדים

תחום: חינוך
תת תחום: גן ילדים

גני ילדים הנמצאים במושבים השייכים למועצה באר טוביה – סיוע לגננות, טיפול בילדים. השתלבות בפעילות הגן ועוד.

לא כולל דיור

  • שם הרכזת: ליאת בקרמן טלפון נייד: 050-8884453 דואר אלקטרוני: liats@shlomit.org.il