קהילה שיקומית "בית אלישע"

ישוב:
תת תחום: פיגור בוגרים

כולל דיור