מוזיאון ארכיאולוגי- עין דור

ישוב:
תחום: הדרכה
תת תחום: מוזיאון

לא כולל דיור