חינוך קהילתי – קיבוץ הרדוף

ישוב:
תחום: הדרכה

כולל דיור