גן עירייה – גן ציפורנים – קרית טבעון

תחום: חינוך
תת תחום: גן ילדים

תיאור המקוםתפקיד בני השירות: סיוע בעבודות המשרד וסיוע לקשישים להשתלב בפעילויות השונות.

לא כולל דיור