בית זיו

ישוב:
תחום: רווחה
תת תחום: נוער בסיכון

לא כולל דיור