מינה אנגל הראל

מנהלת מדור שיבוצים

mina@shlomit.org.il

03-7564810