לפרטים על שירות במד"א ניתן לפנות לניר 0508845021

לפרטים על שירות בשב"ס ניתן לפנות לשלי 0508884458

מסלול-חדש---שלומית

לפרטים על שילוב בין והדרת למוזיקה ניתן לפנות לניר 0508845021

לפרטים על שירות שנה שניה בוהדרת בשילוב לימודים באוניברסיטה ניתן לפנות לשני 0502255023