תקנים מיוחדים

אהלינ"א- טיפול בקשישים בביתם לפי תכנית עבודה מסודרת, סה"כ 32 שעות שבועיות.ישנה רכזת.ליווי צמוד של רכזת שנו ורכזת מטעם אהלינ"א
אור ירוק-תקן הקשור לזהירות בדרכים
בט"פ- תקני בטחון