צוות הרכזים/ות

8 מגזר היבא בגדדי
לינה
ארי אדלר
בשאיר
דאנה חלבי
woman
woman
חמודי
8 מגזר רואה קאסם