הטבות למסיימי השירות הלאומי

מענק שחרור:
שירות לאומי בן 12 חודשים – 4,544.40 ש"ח
שירות לאומי בן 24 חודשים – 9,088.80 ש"ח

פקדון אישי:
מיועד לדיור, לימודים, הכשרה מקצועית, הקמת עסק, נישואין ורשיון נהיגה
שירות לאומי בן 12 חודשים – 6,583.68 ש"ח
שירות לאומי בן 24 חודשים – 13,167.36 ש"ח

ביטוח לאומי:
חובה על המשוחרר/ת לשלם דמי ביטוח לאומי ומס בריאות!

מס הכנסה:
הטבות למשך 36 חודשים.

מענק עבודה נדרשת (מינימום 24 חודשי שירות)
לפחות 150 ימי עבודה במהלך שנתיים מיום השחרור. עבודה חיונית למשק.
גובה המענק: 9,550 ש"ח.
הערה: מענק השחרור משתנה מתקופה לתקופה בהתאם לנתונים שמפרסמת היחידה להכוונת חיילים משוחררים.

דמי אבטלה (מינימום 24 חודשי שירות)
בשנה הראשונה שלאחר סיום השירות לאומי
בשנה השניה שלאחר סיום השירות הלאומי – אחרי חובת הוכחה של 12 חודשי עבודה מלאים מתוך 18 החודשים שקדמו למועד התחלת העבודה הנדרשת.

קרן לסיוע נוסף:
לימודי הכשרה מקצועית, לימודי מכינות קדם אקדמאיות ולימוד לשיפור תעודת הבגרות. מימון של כ- 80% משכר הלימוד שנה א' במסלול הנדסאים, טכנאים.

עדכון בחוק קליטת חיילים משוחררים
מימון לימודים שנה א' באזורי סיוע (פריפריה). לפרטים נוספים לחץ/י כאן

*מידע מפורט לגבי זכויות והטבות נוספות ניתן לקבל כאן

מענק לאחר סיום השירות הלאומי

סכום המענק יועבר ישירות לזכות חשבונו האישי בבנק של המתנדב תוך 20 עד 60 ימים ממועד סיום השירות וזאת בתנאי שהמתנדב שלח את כל הדוחות החודשים כשהם מלאים וחתומים ולא נמצאו חוסרים בימי שירות או חריגות בימי חופשה או מחלה.

פקדון לאחר סיום השירות הלאומי

ניתן לממש את הפקדון רק במהלך 7 שנים לאחר תום השירות.בתום תקופה זו מבוטלת הזכאות ונמחקת יתרת הפיקדון שלך.

ב5 שנים הראשונות, ניתן לשחרר את הפקדון למטרות הבאות בלבד:

לימודים, הכשרה מקצועית, דיור, הקמת עסק, נישואין ולימוד נהיגה ברכב פרטי

בחלוף 5 שנים ועד 7 שנים מסיום השירות הלאומי בתקופה זו יתרה בלתי מנוצלת של כספי הפיקדון תועמד לרשותך בהמחאה בלתי סחירה, ללא הגבלת מטרה.

כדאי לממש את הפקדון ,יש לפנות לאחד מסניפי בנק לאומי או בנק הפועלים

פרטים נוספים לחצ/י כאן: