לשכת המנכ"לית

צוות מוביל

מרכז מתנדבים

מדור שיבוצים

מדור מתנדבים פעילים ודיווחים

מחלקת קשרי קהילה והדרכה

מחלקת תפעול

מחלקת כספים

מחוז צפון

מחוז שרון והעמקים

מחוז מרכז וירושלים

 שיל"ת ירושלים ומרכז

מחוז דרום

אגף תכניות מיוחדות