מצ"ב נהלי הפעלה למתנדבים המשרתים בתקני משרד החינוך.

כמו בכל שנה יש להחתים עם תחילת השירות את כל המפעילים והמתנדבים/ות בבתי הספר, הגנים , משפחתונים , מרכזי זהות ובקיצור כל תקני משרד החינוך.

יש לשים לב לפרטים הנדרשים למילוי, חשוב מאוד סמל המוסד. ניתן למלא זאת גם בקובץ וורד אם יותר נוח לרכזת או למנהל.

לאחר ההחתמה יש להעביר את הנהלים החתומים לשני אביבי.

משרד החינוך מצפה לנהלים החתומים עד ראש השנה. ביקשתי הערכה עד סוף אוקטובר אך טרם קיבלתי תשובה ולכן כרגע יעד ההחתמה זה ראש השנה.

מתנדב שלא יהיה לו נוהל הפעלה חתום לא יוכל להישאר בשירות ולא נוכל לגבות בגינו ממשרד החינוך.

במידה ורכזת לא בטוחה האם תקן מסויים שייך למשרד החינוך , ניתן לברר מול שני אביבי