בדף זה נרכז את כל הלינקים להרשמה של תחומים שונים

בעמודה האמצעית: לנוחיותכם ניתן להעתיק את הלינק של הטופס מכאן לשליחה למתנדב/מפעיל

בעמודה השמאלית: זהו ריכוז התוצאות של מה שמילאו בטופס ונועד לשימוש הרכזת בלבד, אין להעבירו לגורם חיצוני!

לינקים לשליחה

copy/paste

נוכחות משתתפים בימי הכנה לשירות

https://goo.gl/Bth2jG

טופס פרטי מקום שירות

 https://goo.gl/gZLc6Y

טופס בקשה להפחתת שעות

 https://goo.gl/v8nVKn