פרטים אישיים


זכרנקבהאחר


השכלה


י״בסיימהשירות בשלומית
שירות בצה״ל