בדף זה, ניתן לחתום על תקנון שירות ותקנון דיור (שיועלו סמוך לתחילת השנה),

וכן ניתן לראות את דו"חות המתנדב (אם אין בידך סיסמא- אנא פנה לרכזת לקבלת הדו"חות)